• Projektowanie i budowa: pras hydraulicznych, maszyn na specjalne zamówienie, usługi produkcyjne
ul. Apollina 34

81-601, Gdynia

NIP: 586-140-34-69

Prasa Hydrauliczna do 200t

Prasa hydrauliczna 200T może to być prasa górno-cylindrowa, czterosłupowa. W górnym jarzmie zamocowany siłownik tłokowy o średnicy np. Ø300/Ø230mm i skoku 700mm. Tłoczysko wyposażone jest w końcówkę naciskową . Siłownik posiada liniowy czujnik drogi określający dwie regulowane płynnie pozycje ruchu tłoczyska – pozycja cofnięta, wysunięta. Dolne jarzmo ustawiane w ramie skokowo co 250mm, 3 pozycje, każda pozycja zabezpieczone czterema sworzniami. Po wyjęciu sworzni dolne jarzmo przestawia się za pośrednictwem pary siłowników tłokowych Φ63/Φ45 skoku 750mm. Jarzmo dolne wyposażone jest w stół naciskowy 1000x1050mm (przykręcany do jarzma), który posiada otwór centralny Φ360/Φ300 oraz rowki teowe oraz dwie płyty położone luźno po obu stronach stołu (patrz szkic). Dolne jarzmo wyposażone jest w dwa rozpieraki, które zapewniają sztywną, bezluzową jego pozycję. Wyposażenie agregatu hydraulicznego zapewnia możliwość podnoszenia (użycie dwu par siłowników) do podnoszenia całego jarzma dolnego wraz z stołem.

Konstrukcja zasilacza hydraulicznego oparta zostanie na prostopadłościennym zbiorniku oleju o pojemności ok. 600 dm³. Na górnej pokrywie zbiornika postawiono agregat pompowy, bloki zaworowe, chłodnicę powietrzną, oraz filtry oddechowy i powrotny. Zbiornik jest wyposażony w włazy inspekcyjne umożliwiające dostęp do wnętrza zbiornika (po spuszczeniu oleju) oraz płynowskaz z termometrem umożliwiający stałą kontrolę poziomu i temperatury oleju w zbiorniku. Agregat pompowy składa się z pompy dwusekcyjnej o zazębieniu wewnętrznym oraz łącznika, sprzęgła i silnika.


Zastosowanie – prasa hydrauliczna 200T

Nowoczesna prasa hydrauliczna 200t, którą wyprodukujemy i zaprojektujemy, sprawdza się w każdym warsztacie. Produkowane przez nas prasy 200 t najczęściej służą do:

 • do gięcia, cięcia i wykrawania metali,
 • przy wulkanizacji gumy,
 • w przetwórstwie tworzyw sztucznych,
 • do prasowania surowców wtórnych,
 • w układach hamulcowych pojazdów,
 • w urządzeniach podnoszących,
 • w procesie fornirowania tworzyw drzewnych i drewnopochodnych,
 • do prasowania proszków ceramicznych,
 • jako prasa warsztatowa o napędzie ręcznym.

Układ hydrauliczny zapewni możliwość ruchu:

1. siłownikiem głównym z dwoma wydajnościami:

 • sumaryczną wydajnością pomp przy maksymalnym ciśnieniu 35bar,
 • pompą „małą” przy maksymalnym ciśnieniu 285bar (możliwość regulacji wydajności oraz ciśnienia w pełnym zakresie wartości)

Przejście z jednego zakresu na drugi odbywa się automatycznie po osiągnięciu ciśnienia 35bar w układzie bądź elektrycznie poprzez zdjęcie napięcia z odpowiedniej cewki.

2. Siłownikami do podnoszenia stołu (4szt) z dwiema dowolnie ustawionymi wydajnościami pompy z zakresu 0-16 dm3/min. Siłowniki mogą być podnoszone i opuszczane parami lub jednocześnie.

Szafa z aparaturą elektryczną umieszczone przy agregacie hydraulicznym.

Przyciski sterujące pokazano na załączonym szkicu.

Układ sterowania wyposażony jest w panel radiowy oraz pedał nożny do sterowania ruchami siłownika głównego. Pozycje krańcowe ruchu tłoczyska siłownika ustawiane na panelu szafy sterowniczej.